Phone Number : 0944250594

Fanpage : https://www.facebook.com/DD-skateshop-103351588548754/?ref=pages_you_manage

Để được hỗ trợ tốt nhất và có mức giá tốt nhất,xin cảm ơn !